Hog,  Goat  and Sheep Market Report

 

Date:11/06/18
Hogs 769 Last Week  547
Sheep 123 Last Week  149
Goats 189 Last Week  114
Barrows & Guilts
#1 230-270 45-60 Per lb
#2 220-280 35-45 Per lb
Feeders
100-175 45-80 Per hd
25-90 10-65 Per hd
Sows
Feeder 400lb or less 15-35 Per lb
Light wt 400-500lb 25-31 Per lb
Med. Wt 500-700lb 25-31 Per lb
Heavy Wt 600lbs  n/t Per lb
Boars
300lb up 4-12 Per lb
200-300 lbs 10-15 Per lb
Light Wt 25-50 Per lb
Sheep
Feeder Lambs 40-60lb 150-165 Per lb
Light Lambs 60-90lbs 130-150 Per lb
Fat Lambs 90-120lbs 130-150 Per lb
Barbado
Lambs n/t Per hd
Ewes 60-90 Per hd
Bucks 100-180 Per hd
Ewes
Stocker 70-100 Per lb
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Bucks
Thin 65 Per lb
Fat n/t Per lb
Goats
Kids 20-35 lbs 40-65 Per hd
Kids 35-55 lbs 50-95 Per hd
Kids 55-75lbs 75-140 Per hd
Yearlings 75-120lbs 140-240 Per hd
Nannies
Stocker 100-165 Per hd
Milk Type 40-75 Per hd
Slaughter 125-165 Per hd
Thin 40-85 per hd
Billies 120lbs-up
Breeders 200-260 Per hd
Slaughters 120-185 Per hd
Boer Goats
1/2 Nanny n/t Per hd
1/2 Billy n/t Per hd
3/4 Nanny n/t Per hd
3/4 Billy n/t Per hd
Full Nanny n/t Per hd
Full Billy n/t Per hd