Hogs, Goats, and Sheep Market
Date:11/07/17
Hogs 586 Last Week 248
Sheep 76 Last Week 85
Goats 219 Last Week 154
Barrows & Guilts
#1 230-270 50-60 Per lb
#2 220-280 35-50 Per lb
Feeders
100-175 55-70 Per hd
25-90 20-75 Per hd
Sows
Feeder 400lb or less 18-25 Per lb
Light wt 400-500lb 20-33 Per lb
Med. Wt 500-700lb 20-33 Per lb
Heavy Wt 600lbs  n/t Per lb
Boars
300lb up 5 Per lb
200-300 lbs 10-15 Per lb
Light Wt 20-45 Per lb
Sheep
Feeder Lambs 40-60lb 110-210 Per lb
Light Lambs 60-90lbs 150-170 Per lb
Fat Lambs 90-120lbs 140-150 Per lb
Barbado
Lambs 50-65 Per hd
Ewes 70-80 Per hd
Bucks 110-220 Per hd
Ewes
Stocker 110-120 Per lb
Thin 60 Per lb
Fat n/t Per lb
Bucks
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Goats
Kids 20-35 lbs 20-70 Per hd
Kids 35-55 lbs 40-120 Per hd
Kids 55-75lbs 75-140 Per hd
Yearlings 75-120lbs 110-220 Per hd
Nannies
Stocker 110-150 Per hd
Milk Type n/t Per hd
Slaughter 150-165 Per hd
Thin 20-90 per hd
Billies 120lbs-up
Breeders 200-360 Per hd
Slaughters 135-210 Per hd
Boer Goats
1/2 Nanny n/t Per hd
1/2 Billy n/t Per hd
3/4 Nanny n/t Per hd
3/4 Billy n/t Per hd
Full Nanny n/t Per hd
Full Billy n/t Per hd