Hog,  Goat  and Sheep Market Report

 

Date:06/5/18
Hogs 353 Last Week 187
Sheep 98 Last Week 96
Goats 221 Last Week 115
Barrows & Guilts
#1 230-270 70-75 Per lb
#2 220-280 60-65 Per lb
Feeders
100-175 60-75 Per hd
25-90 10-20 Per hd
Sows
Feeder 400lb or less 25-35 Per lb
Light wt 400-500lb 25 Per lb
Med. Wt 500-700lb N/T Per lb
Heavy Wt 600lbs  n/t Per lb
Boars
300lb up 6-10 Per lb
200-300 lbs 10-20 Per lb
Light Wt 30-140 Per lb
Sheep
Feeder Lambs 40-60lb 125-135 Per lb
Light Lambs 60-90lbs 125-135 Per lb
Fat Lambs 90-120lbs 90-130 Per lb
Barbado
Lambs 35-50 Per hd
Ewes 40-65 Per hd
Bucks N/T Per hd
Ewes
Stocker 60-75 Per lb
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Bucks
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Goats
Kids 20-35 lbs 20-70 Per hd
Kids 35-55 lbs 35-110 Per hd
Kids 55-75lbs 80-165 Per hd
Yearlings 75-120lbs 130-230 Per hd
Nannies
Stocker 100-185 Per hd
Milk Type 40-140 Per hd
Slaughter 130-185 Per hd
Thin 40-80 per hd
Billies 120lbs-up
Breeders 185-250 Per hd
Slaughters 150-200 Per hd
Boer Goats
1/2 Nanny n/t Per hd
1/2 Billy n/t Per hd
3/4 Nanny n/t Per hd
3/4 Billy n/t Per hd
Full Nanny n/t Per hd
Full Billy n/t Per hd