Hog,  Goat  and Sheep Market Report

 

Date:10/02/18
Hogs 287 Last Week  283
Sheep 149 Last Week  112
Goats 114 Last Week  170
Barrows & Guilts
#1 230-270 50-55 Per lb
#2 220-280 40-50 Per lb
Feeders
100-175 45-70 Per hd
25-90 15-80 Per hd
Sows
Feeder 400lb or less 10-41 Per lb
Light wt 400-500lb 15-25 Per lb
Med. Wt 500-700lb 18-25 Per lb
Heavy Wt 600lbs  n/t Per lb
Boars
300lb up 5-15 Per lb
200-300 lbs 5-15 Per lb
Light Wt 10-20 Per lb
Sheep
Feeder Lambs 40-60lb 150-180 Per lb
Light Lambs 60-90lbs 130-175 Per lb
Fat Lambs 90-120lbs 100-130 Per lb
Barbado
Lambs 25-55 Per hd
Ewes 50-75 Per hd
Bucks 110-165 Per hd
Ewes
Stocker 60-70 Per lb
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Bucks
Thin 75 Per lb
Fat n/t Per lb
Goats
Kids 20-35 lbs 35-75 Per hd
Kids 35-55 lbs 45-120 Per hd
Kids 55-75lbs 75-140 Per hd
Yearlings 75-120lbs 110-240 Per hd
Nannies
Stocker 110-175 Per hd
Milk Type 70-85 Per hd
Slaughter 130-195 Per hd
Thin 70-95 per hd
Billies 120lbs-up
Breeders 200-265 Per hd
Slaughters 145-195 Per hd
Boer Goats
1/2 Nanny n/t Per hd
1/2 Billy n/t Per hd
3/4 Nanny n/t Per hd
3/4 Billy n/t Per hd
Full Nanny n/t Per hd
Full Billy n/t Per hd