Hog,  Goat  and Sheep Market Report

 

Date:04/02/19
Hogs 181 Last Week  146
Sheep 50 Last Week  129
Goats 122 Last Week  93
Barrows & Guilts
#1 230-270 37-42 Per lb
#2 220-280 32-37 Per lb
Feeders
100-175 30-45 Per hd
25-90 20-40 Per hd
Sows
Feeder 400lb or less 25-35 Per lb
Light wt 400-500lb 28-35 Per lb
Med. Wt 500-700lb 28-35 Per lb
Heavy Wt 600lbs  n/t Per lb
Boars
300lb up 11-18 Per lb
200-300 lbs n/t Per lb
Light Wt 20-26 Per lb
Sheep
Feeder Lambs 40-60lb 150-165 Per lb
Light Lambs 60-90lbs n/t Per lb
Fat Lambs 90-120lbs 120-130 Per lb
Barbado
Lambs n/t Per hd
Ewes n/t Per hd
Bucks n/t Per hd
Ewes
Stocker n/t Per lb
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Bucks
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Goats
Kids 20-35 lbs 25-75 Per hd
Kids 35-55 lbs 50-125 Per hd
Kids 55-75lbs 70-150 Per hd
Yearlings 75-120lbs 160-290 Per hd
Nannies
Stocker 110-165 Per hd
Milk Type 80-95 Per hd
Slaughter 140-160 Per hd
Thin 70-110 per hd
Billies 120lbs-up
Breeders 250-350 Per hd
Slaughters 130-250 Per hd
Boer Goats
1/2 Nanny n/t Per hd
1/2 Billy n/t Per hd
3/4 Nanny n/t Per hd
3/4 Billy n/t Per hd
Full Nanny n/t Per hd
Full Billy n/t Per hd