Hog,  Goat  and Sheep Market Report

 

Date:04/17/18
Hogs 207 Last Week 355
Sheep 104 Last Week 63
Goats 96 Last Week 103
Barrows & Guilts
#1 230-270 40-55 Per lb
#2 220-280 35-45 Per lb
Feeders
100-175 45-60 Per hd
25-90 20-60 Per hd
Sows
Feeder 400lb or less 18-30 Per lb
Light wt 400-500lb 25-34 Per lb
Med. Wt 500-700lb 25-34 Per lb
Heavy Wt 600lbs  n/t Per lb
Boars
300lb up 10-15 Per lb
200-300 lbs 15-20 Per lb
Light Wt 30-41 Per lb
Sheep
Feeder Lambs 40-60lb 175-210 Per lb
Light Lambs 60-90lbs 190-210 Per lb
Fat Lambs 90-120lbs 175-200 Per lb
Barbado
Lambs n/t Per hd
Ewes 65-95 Per hd
Bucks 140-400 Per hd
Ewes
Stocker n/t Per lb
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Bucks
Thin 100-150 Per lb
Fat n/t Per lb
Goats
Kids 20-35 lbs 50-85 Per hd
Kids 35-55 lbs 60-125 Per hd
Kids 55-75lbs 100-165 Per hd
Yearlings 75-120lbs 170-265 Per hd
Nannies
Stocker 140-210 Per hd
Milk Type 110-130 Per hd
Slaughter 150-185 Per hd
Thin 75-110 per hd
Billies 120lbs-up
Breeders 290-400 Per hd
Slaughters 190-285 Per hd
Boer Goats
1/2 Nanny n/t Per hd
1/2 Billy n/t Per hd
3/4 Nanny n/t Per hd
3/4 Billy n/t Per hd
Full Nanny n/t Per hd
Full Billy n/t Per hd