Hog,  Goat  and Sheep Market Report

 

Date:06/18/19
Hogs 141 Last Week  257
Sheep 193 Last Week  138
Goats 311 Last Week  147
Barrows & Guilts
#1 230-270 45-53 Per lb
#2 220-280 40-45 Per lb
Feeders
100-175 50-70 Per hd
25-95  25-45 Per hd
Sows
Feeder 400lb or less 15-20 Per lb
Light wt 400-500lb 18-22 Per lb
Med. Wt 500-700lb 18-22 Per lb
Heavy Wt 600lbs  n/t Per lb
Boars
300lb up 3-8 Per lb
200-300 lbs 6-8 Per lb
Light Wt 15-30 Per lb
Sheep
Feeder Lambs 40-60lb 110-140 Per lb
Light Lambs 60-90lbs 100-130 Per lb
Fat Lambs 90-120lbs 80-100 Per lb
Barbado
Lambs 25-40 Per hd
Ewes 30-60 Per hd
Bucks 80-130 Per hd
Ewes
Stocker 70-75 Per lb
Thin 30-50 Per lb
Fat n/t Per lb
Bucks
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Goats
Kids 20-35 lbs 35-70 Per hd
Kids 35-55 lbs 50-95 Per hd
Kids 55-75lbs 70-110 Per hd
Yearlings 75-120lbs 110-240 Per hd
Nannies
Stocker 80-150 Per hd
Milk Type 50-65 Per hd
Slaughter 130-185 Per hd
Thin 25-65 per hd
Billies 120lbs-up
Breeders 200-290 Per hd
Slaughters 150-220 Per hd
Boer Goats
1/2 Nanny n/t Per hd
1/2 Billy n/t Per hd
3/4 Nanny n/t Per hd
3/4 Billy n/t Per hd
Full Nanny n/t Per hd
Full Billy n/t Per hd