Hog,  Goat  and Sheep Market Report

 

Date:08/07/18
Hogs 235 Last Week  292
Sheep 219 Last Week  117
Goats 225 Last Week  220
Barrows & Guilts
#1 230-270 40-50 Per lb
#2 220-280 32-40 Per lb
Feeders
100-175 40-60 Per hd
25-90 10-35 Per hd
Sows
Feeder 400lb or less 12-30 Per lb
Light wt 400-500lb 15-23 Per lb
Med. Wt 500-700lb 15-23 Per lb
Heavy Wt 600lbs  n/t Per lb
Boars
300lb up 1-7 Per lb
200-300 lbs 2-11 Per lb
Light Wt 15-30 Per lb
Sheep
Feeder Lambs 40-60lb 125-150 Per lb
Light Lambs 60-90lbs 125-150 Per lb
Fat Lambs 90-120lbs 120-145 Per lb
Barbado
Lambs 25-40 Per hd
Ewes 35-95 Per hd
Bucks 100-140 Per hd
Ewes
Stocker 70-78 Per lb
Thin 10-30 Per lb
Fat n/t Per lb
Bucks
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Goats
Kids 20-35 lbs 30-65 Per hd
Kids 35-55 lbs 45-100 Per hd
Kids 55-75lbs 75-165 Per hd
Yearlings 75-120lbs 150-330 Per hd
Nannies
Stocker 85-195 Per hd
Milk Type 30-65 Per hd
Slaughter 125-200 Per hd
Thin 20-40 per hd
Billies 120lbs-up
Breeders 270-340 Per hd
Slaughters 150-270 Per hd
Boer Goats
1/2 Nanny n/t Per hd
1/2 Billy n/t Per hd
3/4 Nanny n/t Per hd
3/4 Billy n/t Per hd
Full Nanny n/t Per hd
Full Billy n/t Per hd