Hog,  Goat  and Sheep Market Report

 

Date:09/18/18
Hogs 283 Last Week  181
Sheep 112 Last Week  61
Goats 170 Last Week  38
Barrows & Guilts
#1 230-270 40-53 Per lb
#2 220-280 30-40 Per lb
Feeders
100-175 35-50 Per hd
25-90 5-35 Per hd
Sows
Feeder 400lb or less 10-20 Per lb
Light wt 400-500lb 10-20 Per lb
Med. Wt 500-700lb 10-20 Per lb
Heavy Wt 600lbs  n/t Per lb
Boars
300lb up 3-7.5 Per lb
200-300 lbs 3-7.5 Per lb
Light Wt 15-20 Per lb
Sheep
Feeder Lambs 40-60lb 140-170 Per lb
Light Lambs 60-90lbs 140-150 Per lb
Fat Lambs 90-120lbs 120-135 Per lb
Barbado
Lambs 25-35 Per hd
Ewes 55-100 Per hd
Bucks 100-210 Per hd
Ewes
Stocker n/t Per lb
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Bucks
Thin n/t Per lb
Fat n/t Per lb
Goats
Kids 20-35 lbs 25-60 Per hd
Kids 35-55 lbs 45-90 Per hd
Kids 55-75lbs 70-140 Per hd
Yearlings 75-120lbs 110-240 Per hd
Nannies
Stocker 100-150 Per hd
Milk Type n/t Per hd
Slaughter 130-165 Per hd
Thin 50-85 per hd
Billies 120lbs-up
Breeders 200-265 Per hd
Slaughters 100-220 Per hd
Boer Goats
1/2 Nanny n/t Per hd
1/2 Billy n/t Per hd
3/4 Nanny n/t Per hd
3/4 Billy n/t Per hd
Full Nanny n/t Per hd
Full Billy n/t Per hd